0769.18.28.38

GARDEN VILLA - ZONE 5

SEMI VILLA A

BIỆT THỰ SONG LẬP A

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG BIỆT THỰ SONG LẬP A

SEMI VILLA B

BIỆT THỰ SONG LẬP B

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG SONG LẬP B

STANDARD VILLA A

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP A

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG BIỆT THỰ ĐƠN LẬP A

STANDARD VILLA B

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP B

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG BIỆT THỰ ĐƠN LẬP B

[ninja_form id=6]

87 Hàm Nghi, Q.1, Tp.HCM

thanh1225@gmail.com

(+84) 769.18.28.38